gallery/etikus

CSOK és Áfa - további állami otthonteremtő támogatások...

 

 

A támogatások részletezésénél mindenképp külön kell bontanunk a használt és az új lakáshoz igényelhető támogatásokat. Ezen az oldalon megtalálod az ezzekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. Érdemes emellett elolvasnod a blogomon az ezzel kapcsolatos cikkeket, ugyanis ott kiszámolom Neked konkrétan, hogy milyen setben mekkora támogatási összeget tudsz felvenni: Mennyi állami támogatást kaphatsz? - CSOK, NOK, LTP, ÁFA

családok otthonteremtési kedvezménye

 

 

2017. január 1-től még kedvezőbbé váltak a CSOK feltételei, mely egy vissza nem térítentő támogatás. Ha ingatlan vásárlásban, építésben vagy bővítésben gondolkodsz és vannak gyermekeid vagy tervezel még, akkor mindenképpen érdemes igénybe venned ezt az állami támogatási formát. Korábbról úgyis ismerheted, hogy SZOCPOL kedvezmény. 

 

Nézzük akkor meg a legfontosabb szabályokat, részletesebb információért pedig fordulj hozzám bizalommal!

 

Meglevő gyermekeid után a CSOK-ot életkori korlátozás nélkül igényelheted. Gyermekvállalásnál - melynek határideje 4, 8, vagy 10 év - azonban feltétel a házasság megléte ill. az, hogy a házaspárból legalább egyik fél 40 év alatti legyen a kérelem benyújtásakor. Házastársak / élettársak esetén a kedvezményt kizárólag együttesen igényelhetik.

 

A támogatás mértéke a gyermekek számától függ, a minimálisan szükséges lakásnagyságot az alábbi táblázatban láthatod:

Kapcsolódó témakörök:

 

Új lakás vásárlásához / építéséhez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások:

 

 1. Kamattámogatott lakáskölcsön
  1. Otthonteremtési kamattámogatás
  2. Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne
 2. Vissza nem térítendő támogatás
  1. Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
  2. Akadálymentesítési támogatás
  3. ÁFA visszatérítés - építés esetén
 3. Állami kezesség
  1. Állami kezességvállalás fiataloknak
 4. Lakástakarékpénztári megtakarítás (LTP)
 5. Nemzeti Otthonteremtő Közösség (NOK)

 

HAsznált lakás vásárlásához / bővítéséhez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások:

 

 1. Kamattámogatott lakáskölcsön
  1. Otthonteremtési kamattámogatás
  2. Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne
 2. Vissza nem térítendő támogatás
  1. Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
 3. Állami kezesség
  1. Állami kezességvállalás fiataloknak - vásárlás esetén
 4. Lakástakarékpénztári megtakarítás (LTP)

 

HAsznált lakás korszerűsítéséhez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások:

 

 1. Kamattámogatott lakáskölcsön
  1. Otthonteremtési kamattámogatás
 2. Vissza nem térítendő támogatás
  1. Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
 3. Lakástakarékpénztári megtakarítás (LTP)

 

Milyen lehetőségeid vannak?

 

Amennyiben már itt elakadtál és szívesebben olvasnál többet erről, akkor töltsd ki pénzügyi témakörökkel kapcsolatos kérdőívemet! Ebben kérheted, hogy milyen témákban szeretnél információs leveleket kapni vagy milyen kérdéskörben kéred a segítségemet, és azt is jelezheted rajta, ha inkább egy személyes beszélgetés keretében folytatnád tovább.

gallery/csok

csok új lakás vásárlásra 2017.01.01-től

 

 

Mihez vehető igénybe? - Az új lakás megvásárlásról szóló adásvételi szerződésben szereplő vételár megfizetéséhez használható fel.

 

 

A 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

 

Lakásvásárlás esetén a kamattámogatott kölcsön, az akadálymentesítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló személy.

 

Mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a lakáscélú állami támogatás megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni. A lakáscélú állami támogatásokkal kizárólag Magyarország területén vásárolható új lakás.

 

Az újonnan vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén a lakásban mindkét félnek (bármilyen arányban) az ingatlannyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

 

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan megvásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással az igénylő (támogatott személy) kizárólagos használati jogának fennállását.

csok használt lakás vásárlásra 2017.01.01-től

 

 

Használt lakás vásárlásához ill. cseréjéhez is igényelhető a vissza nem térítendő állami támogatás. A CSOK-kal megvásárolni kívánt lakás adás-vételi szerződésben szereplő vételára max. 20%-kal haladhatja meg a bank által megállapított forgalmi értéket. A kedvezmény összegét és a minimálisan elvárt alapterületet a fenti táblázatban találod. Itt is igaz, hogy meglevő és vállalt gyermekekre is igényelheted. Ebben a konstrukcióban legfeljebb 2 gyermek vállalható. Az utóbb született gyermekekre további 400.000 Ft kedvezmény igényelhető utólag gyermekenként.

 

A CSOK legkésőbb az adás-vételi szerződés megkötését követő 120 napon belül igényelhető. Az igénylő nem lehet az eladó közeli hozzátartozója vagy élettársa, sem az eladó vállalkozással kapcsolatban álló személy. Az adás-vételi szerződésben szerepelnie kell az állami támogatás megnevezésének és összegének. Foglalóként max. 10% fizethető ki készpénzben!

 

Fontos, hogy a megvásárolandó lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot, más nem. Házaspár ill. élettársak esetén mindkét félnek tulajdonossá kell válnia (bármilyen arányban). Ha osztatlan közös tulajdonban levő többlakásos ingatlanban vásárolsz lakást, akkor használati megállapodással kell igazolnod a kizárólagos használati jogodat.

 

További korlátozás, hogy az igénylő más lakásban max. 50% tulajdonjoggal rendelkezhet (kivétel ha azt haszonélvezettel terhelték örökség miatt vagy 2016.01.11-ét megelőzően valamilyen szerződés, például ajándékozás okán).

 

Az igényléshez büntetlen előélet és legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony szükséges.

 

Saját erőként kell figyelembe venni az 5 éven belül értékesített lakástulajdon eladási árát, mely csökkenthető az azt követően vásárolt ingatlan vételárával, az ingatlanközvetítő jutalékával, a megfizetett közterhekkel és a visszafizetett lakáscélú kölcsönökkel.

családi otthonteremtési kedvezmény közös szabályai 2017.01.01-től

 

 

Kik igényelhetik a kedvezményt?

 

 • életkori megkötéstől függetlenül a nagykorú természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) a már meglévő, az igénylővel közös háztartásban élő, vérszerinti vagy örökbefogadott gyermekük és/vagy a terhesség betöltött 12. hetét követően magzat vagy ikermagzat után, illetve
 • az igénylővel közös háztartásban élő, és vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után, ha a gyámság a gyermek szüleinek halála miatt áll fent, illetve - olyan fiatal házaspárok, akiknél a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét – az eltartott gyermekek számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalásával (megelőlegezett CSOK).

A támogatási szerződés megkötésével az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

 

Ki minősül gyermeknek?

 

 • a magzat vagy az ikermagzat a terhesség betöltött 12. hetét követően, valamint
 • az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, - aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy - aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

 

Hogyan kell megállapítani a gyermekszámot?

 

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele az új lakásba együtt költöző gyermek vagy gyermekek,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük az új lakásba együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekei együttesen, 
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a közösen vállalt gyermekek együttesen,
 • élettársak esetén a jogszabály által meghatározott gyermekszám szerinti legmagasabb összegen belül igényelhető:
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeik után, együttesen,
  • az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,
  • az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,
  • az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre.

A CSOK-ot egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni, azzal hogy, ha az igénylő (együttes igénylő) a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vagy megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással (pl. SZOCPOL) csökkentett támogatási összeg igényelhető. Újabb gyermekvállalásra tekintettel a támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha az igénylő korábbi gyermekvállalása teljesült.

Kizárások - vagyis mikor nem kaphatsz CSOK-ot?

 

 • Akkor, ha a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekményt követtél el, illetve amennyiben ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesültél.
 • Akkor, ha a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családok otthonteremtési kedvezménye vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében a járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

 

Mik az igénylés alapfeltételei?

 

 • Magyar állampolgárság vagy
  • szabad mozgás és három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező személyként ezt a jogodat, Magyarország területén gyakorolod, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezel,
  • a harmadik országbeli állampolgárként bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezel,
  • a hontalan jogállással, vagy
  • a menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy vagy
 • Köztartozásmentesség
 • Meghatározott idejű folyamatos TB jogviszony
 • Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén az igénylőnek kérelmeznie kell a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalától, Pest megye, illetve a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. kerületi hivatalától (a továbbiakban: járási hivatal) annak igazolását, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján az igénylő lakásépítési(-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel, illetve megelőlegezett támogatásra vonatkozó szerződéssel nem rendelkezik.

 

Egyéb szabályok és feltételek:

 

 • A kamattámogatott kölcsönök, a családi otthonteremtési kedvezménye és az akadálymentesítési támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatottak a saját erőként vállalt pénzeszközeiket a vásárlás finanszírozására már felhasználják.
 • A támogatással vásárolt új lakásra vonatkozóan a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, melynek jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.
 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk, a vásárolt lakásra a támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A támogatott személynek a folyósítást követően 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolnia, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakására tekintettel a vissza nem térítendő támogatásokat állam nyújtotta. A tilalom lejártáig terjedően a kedvezménnyel érintett lakásban harmadik személy legfeljebb öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.
 • a az igénylőknek a vállalt gyermekek nem teljesítése miatt visszafizetési kötelezettségük keletkezik, akkor a kedvezmény visszafizetendő összegét az igénybevételének napjától esedékes Ptk. szerinti kamat ötszörösével köteles visszafizetni.

  családok otthonteremtési kedvezménye új lakásra 2017.01.01-től

   

   

  Mi minősül új lakásnak?

   

  A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

  • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
   • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
   • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
   • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
   • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
   • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;
  • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pontok szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

  csok új lakás építésére 2017.01.01-től

   

   

  A használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – családi otthonteremtési kedvezményt igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy ezt követően kiadott építési engedély (2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése) alapján történt.

   

  2017. január 1-jétől a családi otthonteremtési kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

   

  A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó költségvetést a hitelintézet elfogadja.

   

  csok használt lakás bővítésre 2017.01.01-től

   

   

  Bővítésnek minősül az, ha az igénylés benyújtását követően meglevő lakásod hasznos alapterületét legalább egy szobával növeled vagy a lakóteret tetőtérbeépítéssel bővíted. Fontos, hogy az építő nem lehet közeli hozzátartozód vagy élettársad és nem rendelkezhetsz az építő vállalkozásban tulajdonrésszel sem. A kedvezmény összegét és a minimálisan elvárt alapterületet a fenti táblázatban találod. Itt is igaz, hogy meglevő és vállalt gyermekekre is igényelheted. Ebben a konstrukcióban legfeljebb 2 gyermek vállalható. Az utóbb született gyermekekre további 400.000 Ft kedvezmény igényelhető utólag gyermekenként.

   

  Az igénybe vehető kedvezmény összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át. Igazolásként csak az igénylést követően kiállított számlákat lehet benyújtani. Számlával igazolnod pedig legalább a bank által elfogadott bekerülési költség 70%-át kell. Ez azt jelenti, hogy ha csak a minimum feltételt teljesíted számlák terén, akkor a bekerülési költség max. 35%-a lehet az állami támogatás!

   

  Igénylőként az így bővített lakásban legalább 50%-os tulajdonjoggal kell rendelkezned. Házaspárok és élettársak esetén mindkét félnek tulajdonosnak kell lennie (bármilyen arányban). Osztatlan közös tulajdonnál itt is elvárás a használati megállapodás.

   

  A gyermekek számának meghatározására, a meglevő lakástulajdonra, a saját erőre, a büntetlen előéletre és a TB jogviszonyra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint használt lakás vásárlása esetén.

   

  Mi számít bekerülési költségnek? Ide sorolhatók a szükséges bontási költségek, a földmunka, a tervezés-engedélyezés költségei és a bővítés érdekében felmerült építés költségei (közös használatú részeké is).

  ÁFA visszatérítés

   

   

   

  Adó-visszatérítési támogatás akkor igényelhető, ha 

   

  • a hasznos alapterület többlakásos ingatlanban max. 150 nm, önálló családi ház esetén max. 300 nm
  • az épító vagy építtető magánszemély és
  • tulajdonában van / lesz a telek

  Legfeljebb egy alkalommal igényelheted a 2015.01.01-jén vagy azt követően kiállított számlák alapján 2019.12.31-ig a használaatbavételi engedély kiadása előtt. Feltétel a köztartozásmentesség, a büntetlen előélet és a legalább 180 napos folyamatos TB jogviszony.

   

  Összege max. 5.000.000 Ft lehet és az is fontos kitétel, hogy ezt az összeget is be kell építened. Ez azt jelenti, hogy kb. 70%-os készültségi foknál éri meg benyújtani a maximum összeg kihasználására alkalmas költségvetés esetében.

   

  Fenti összeállítás a 2017.10.17-én hatályos szabályok alapján készült.

   

  Amennyiben úgy érzed, ez túl nagy feladat Számodra vagy csak sem időd, sem energiád ezzel küzdeni, írj nekem vagy hívj fel és segítek! A Te igényeidre, lehetőségeidre és céljaidra keresem meg a legjobb lehetőségeket és hasonlítom össze Neked, hogy dönteni tudj majd. Hasznos tanácsokért és ötletekért pedig látogasd meg blogomat!

   

  Ha valamelyik fogalom nem egyértelmű Számodra, hívd bátran segítségül most Tudástáramat! További tematikus segítséget találsz a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalánHa nem találod a választ a kérdésedre, írj nekem vagy hívj fel!

  csok extra (3 vagy több gyermekre) 2017.01.01-től

   

   

  Ez az a bizonyos 10 + 10 lehetőség. Amennyiben van már legalább 3 gyermeked vagy vállalsz gyermeket (0+3, 1+2, 2+1), akkor igényelheted ezt a támogatást ÚJ lakás vásárlására vagy építésére. A gyermekvállalás teljesítésére a határidő a vállalt gyermekek számától függetlenül 10 év.

   

  A magam részéről fiatal házaspárokat, akik mind a 3 gyermeket vállalják csak, lehetőleg lebeszélem erről. Ugyanis komoly anyagi következményekkel jár, ha mégsem lesz 3 gyermekük, vagy esetleg csak mai divat szerint elválnak. A kedvezményt vissza kell fizetniük, méghozzá sokszoros kamattal.

   

  Ettől eltekintve ez egy valós lehetőség, hiszen a 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatással, a 10.000.000 Ftkedvezményes hitellel, valamint építés esetén az 5.000.000 Ft ÁFA visszatérítéssel már viszonylag korrekt az ár, amiben gondolkodni tudsz. Ha még LTP szerződése(i)d is van(nak), akkor már lubickolhatsz a jó ajánlatokban...

   

  Ha már korábban vettél igénybe SZOCPOL-t, akkor a korábban igénybevett és a 10 millió Ft összegű támogatás különbözetét igényelheted, ha új lakáscélt valósítasz meg.

   

  E támogatási formához igazolnod kell, hohgy Te vagy a házastársad a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított vagy – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatsz, és legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 éves folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van.

  Kereső tevékenységed alapján az is beleszámít, ha valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozotál és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolod. A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, a kereső tevékenységed alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben, de ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő.

   

  Az igényelhető államilag támogatott hitel kamatának mértéke nem haladhatja meg a 3%-ot. Futamideje max. 25 év. Az otthonteremtési kamattámogatott kölcsön igénybevételének nem akadálya a meglévő, másik lakástulajdon vagy más jogszabály alapján igénybe vett állami kamattámogatásos kölcsön.

   

  A további szabályok megegyeznek az 1 ill. 2 gyermekesekre vonatkozó feltételekkel:

  gyermeked jövője

  Tanácsadás

  gyermeked jövőjének biztosítása
  profi pénzügyi tanácsadás

  Fő küldetésemnek azt tartom, hogy együttműködésünk során képessé válhass jó döntéseket hozni és elérni a céljaidat.

   

  Pénzügyi intelligenciád fejlesztésével elkerülheted a veszteségeket, megteremtheted az anyagi biztonságot és a kívánt életszínvonalat saját magad, családod és vállalkozásod számára.

   

  A tanácsadás során komplex áttekintést kapsz a pénzügyeidről és közösen választjuk ki a legjobb megoldást az aktuális problémádra...

  etikuspénzügyek.hu blog

  hasznos cikkeim

  Minden forint, amit erre a célra teszel félre, az lesz életed legkellemesebb, bár kötelező befektetése.

   

  Ugyanakkor az egyik legfontosabb szempont a lehetőségek közti választásnál,

  hogy legnagyobb valószínűséggel a célod teljesüljön is. Vagyis összegyűjtsd a szükséges összeget.

   

  Az erre alkalmas termékeket mutatom be itt...

  Blogomon értékes információkat gyűjthetsz ahhoz, hogy minél könnyebben vedd az akadályokat a pénzügyeidben. Segítek abban, hogy tudatosabban dönthess...

   

  Írásaimban elmondom hol vannak a buktatók, mi minden az, amire az egyes pénzügyi termékeknél vagy épp egy tanácsadóval való beszélgetésnél figyelned érdemes.

   

  A pénzvilág szabályai és kínálata sokszor nehezen átlátható és vannak olyan fontos szempontok, amiket célszerű figyelembe venned a választásodnál. Ezekről is olvashatsz írásaimban...