gallery/etikus

állami garancia és biztos kamat = állampapírok

 

 

Először tisztázzuk, mit is értünk ezalatt, hogy állampapírok. Nevük 2017.10.02-től megváltozott, ezért látsz két nevet. Azután részletesen megmutatom a különböző típusok jellemzőit és ennek a megtakarítási formának a működési elvét...

 

Mi is az az állampapír?

 

Az állampapír az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Ez azt jelenti, hogy megvásárlásával tulajdonképpen az államnak adsz kölcsönt, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre. Ez utóbbi – azaz az állampapír futamideje – alapján megkülönböztetünk kincstárjegyet (1 éves vagy annál rövidebb lejáratú) és államkötvényt (1 évnél hosszabb lejáratú).

 

Az állampapírok dematerializált értékpapírok. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. Vagyis elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

 

Állampapírok esetében azok típusától függ, hogy hol tudod megvásárolni. Attól függően, hogy mit szeretnél venni, jegyzésre lehetőséged van például a Magar Államkincstárnál, a Postánál, és az elsődleges forgalmazóknál. Elsődleges forgalmazók azok a befektetési vállalkozások és bankok, akik a forintban kibocsátott állampapírok nyilvános forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt.-vel szerződést kötöttek. Elsődleges feladatuk a Magyar Állam által kibocsátásra kerülő értékpapírok befektetőkhöz való eljuttatása, illetve a másodpiac likviditásának és átláthatóságának biztosítása. Ilyen elsődleges forgalmaző partnerünk is, az ERSTE Befektetési ZRt.

 

milyen fajtái vannak az állampapíroknak?

 

Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK) - Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP)

 

 • 4, 6 és 10 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1,- forint.
 • A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. Adott sorozat e kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 4 éves futamidejű kötvényre 2,25 %, a 6 éves futamidejű kötvényre 2,75%-os, a 10 éves futamidejű kötvényre 3%-os kamatprémiumot.
 • Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Kamatadót akkor nem kell fizetned, ha TBSZ számlán keresztül vásárolod meg.
 • Aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre, és a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint el is adható napi vételi árfolyamon.
 • Az aktuális éves kamat a 4 éves esetében 2,27 %, a 6 évesnél 2,77 %, a 10 évesnél pedig 3,02 %.

 

Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK) - Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

 

 • 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint.
 • A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 3 és az 5 éves futamidejű kötvényre 1,25% és 1,75% kamatprémiumot. 
 • Aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg, a névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.
 • A lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladható napi vételi árfolyamon.
 • A most kibocsátott 3 éves lejáratú kötvény kamata 3,50%, az 5 éves lejáratúé pedig 3,80%.

 

Prémium Euró Magyar Államkötvény (P€MÁK) - Prémium Euro Magyar Állampapír (PEMÁP)

 

 • Csak a Magyar Államkincstáron vagy a Webkincstáron keresztül vásárolható meg.
 • 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, az euró zóna inflációjához kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 euró. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kibocsátáskor meghatározott hónap szerinti infláció, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg 1% kamatprémiumot.
 • Kamatfizetés félévente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra.
 • A most kibocsátott 3 éves lejáratú kötvény kamata 2,20%.

 

Kétéves Állampapír (2MÁP) - Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP) 

 

 • 2 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1,- forint

 • Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Kamatadót akkor nem kell fizetned, ha TBSZ számlán keresztül vásárolod meg.

 • Adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre. Egy adott sorozat értékesítési időszaka előreláthatólag a kibocsátás napjától számított 3 hónapig tart.

 • A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak, vagyis vissza tudod vásároltatni.

 • A most kibocsátott, 2019-ben lejáró Kétéves Állampapírok kamata 2,50%.

 

Babakötvény

 

 • Minden 2005. december 31. után született gyermek számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad. Ezt egy minimális kamatozású letéti számlán helyezi el a Magyar Államkincstárban.

 • Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon egy ún. Start-értékpapírszámlát kell nyitni.

 • Változó kamatozású állampapír, melynek futamideje a kibocsátás napjától számított 19 év, alapcímlete 1,- Ft.

 • Az éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium értékének összegével egyenlő. 

 • A kamatbázis megegyezik a kamat megállapításának évét megelőző naptári évre vonatkozóan, a KSH által közzétett éves átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével. A kamatprémium mértéke 3%. Ez annyit jelent, hogy például a 2018.02.01-jével kibocsátott babakötvények első éves kamata 5,4% lesz.

 • A kamat Start-értékpapírszámlán történő jóváírása évente február 1-jén** történik. Az éves befizetések 10%-ának megfelelő, de maximum 6.000 forint összegű támogatás is jóváírásra kerül.

 • A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan történik a Start-értékpapír számlán jóváírt összegekből.

 

Kincstári Takarékjegy

 

 • 1 ill. 2 éves futamidejű, névre szóló, nyomdai úton 10, 50, 100, 500 ezer és 1 millió forintos címletekben előállításra kerülő fix, lépcsős kamatozású állampapír. A futamidő a vásárlás napján indul. 
 • A  tőkét és kamatokat a visszaváltás napján, a kamatadó levonását követően kapja kézhez az ügyfél. Örökölhető, illetve az engedményezés hatályával ruházható át, értékesítése folyamatosan, a Magyar Posta Zrt. állandó postai szolgáltatóhelyein történik.
 • Az 1 éves lejáratú értékpapír aktuális kamata 1,75%, a 2 évesé 2,25%.

 

Kincstári Takarékjegy Plusz

 

 • A Kincstári Takarékjegy Plusz 1 éves futamidejű, dematerializált, fix, lépcsős kamatozású állampapír, amelynek névértéke 1 forint. 
 • Sorozatainak forgalomba hozatala adagolt kibocsátás útján történik. Hetente új sorozat kerül kibocsátásra, amelynek a forgalomba hozatali időszaka 1 hét. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok lejárati időpontja azonos, függetlenül a vásárlás időpontjától.
 • Forgalomba hozatali ára a forgalomba hozatal első napján a névértékkel, ezt követően a lejáratra érvényes kamatláb alapján kalkulált értékesítési árfolyammal egyezik meg. Egy alkalommal minimálisan 10.000 forint össznévérték vásárolható.
 • Futamideje alatt bármikor - névértéken, a felhalmozott időarányos kamattal együtt - visszaváltható.
 • Az értékesítést követően a kibocsátás napjától számított harmadik hónap végéig 100%-on, ezt követően a megkezdett hónap száma tekintetében irányadó, a lépcsőzetes kamatozás szerinti fix kamat időarányos része alapján számított felhalmozott kamattal váltható vissza, a futamidő lejáratát követően nem kamatozik.

 

Kamatozó Kincstárjegy (KKJ) - Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP)

 

 • 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik.
 • Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Kamatadót akkor nem kell fizetned, ha TBSZ számlán keresztül vásárolod meg.
 • Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra illetve a futamidő alatt eladható napi vételi árfolyamon.
 • Nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.
 • Jelenlegi aktuális éves kamata 2,0%.

 

Féléves Kincstárjegy (FKJ) - Féléves Magyar Állampapír (FMÁP)

 

 • 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet.
 • A 6 hónapos futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Kamatadót akkor nem kell fizetned, ha TBSZ számlán keresztül vásárolod meg.

 • Jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra illetve a futamidő alatt eladható napi vételi árfolyamon.

 • Nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 • Jelenlegi aktuális éves kamata 1,5%.

 

Ez utóbbi kettő, vagyis a Kamatozó Kincstárjegy és a Féléves kamatozó Kincstárjegy az, amit most szívesen ajánlok Neked. Kamatuk magasan a banki kamatok felett van (azok most 0,5 - 0,8%-ot ígérnek), ráadásul állami garanciát is kapsz mellé. Valószínűsíthető, hogy hamarosan elkezd növekedni az infláció, hiszen egy gazdaság egészséges működéséhez 2-3%-os inflációra van szükség. Emiatt ez most rövid távon, ha biztos és garantált megtakarítást keresel, tökéletes megoldás lehet. Viszont az előbbiek miatt lehet, hogy 2x1 évvel jobban jársz, mint 1x2 évvel az inflációhoz kötött kamatok miatt...

 

Miután az állampapírokat tisztáztuk, nézzük hogyan kerül a képbe itt is a privát bankár. Mint említettem, értékpapírszámlán keresztül tudsz állampapírokat vásárolni és így tudsz TBSZ vagy NYESZ számlát nyitni is. Esetemben, mint szolgáltatás, azt jelenti, hogy megnyitom Neked az értékpapír számlát és segítek a befektetéseid kezelésében. Emellett rendben tartom a biztosításaidat és az egyéb megtakarításaidat is. Megkeresem Neked a legoptimálisabb bankszámla csomagot vagy hitelt és tudok segíteni a vállalkozásoddal kapcsolatos pénzügyekben is. Tisztességes ajánlat? Ha Te is így gondolod, küldd el nekem a kitöltött kérdőívet és folytassuk tovább a beszélgetést személyesen!

Befektetési tanácsadás

 

Mit nyújtok Neked ebben és miért pont én?

 

 • Teljes ügyintézési segítséget, amivel időt takarítasz meg.  
 • Folymatosan követem a számlád, vagyis a befektetésed értékét és segítek abban, hogy mikor és milyen befektetési alapot érdemes választanod.
 • Közösen megbeszéljük az igényeid, a céljaid és a kockázattűrő képességed alapján a portfóliód összeállítását, vagyis személyreszabott egyedi befektetési stratégiát állítunk össze.
 • Azonnal felhívom a figyelmedet az olyan gazdasági eseményekre, amelyek hatással lehetnek befektetésedre.
 • Kérdéseiddel lesz kihez fordulnod, amikor információra van szükséged egy döntésedhez, vagyis hathatós segítséget kapsz a pénzügyi termékek közti eligazodáshoz.
 • Összehangoltan kezelem a befektetéseidet az életed egyéb pénzügyi területeivel.
 • Az ERSTE, mint szolgáltató, ismert és elismert. A választható befektetési alapok száma több, mint 800. Emellett lehetőséged van Kamatozó Kincstárjegy és Féléves Kamatozó Kincstárjegy vásárlására is.
 • Vállalkozásod pénzügyi kérdéseiben is segítek és kialakítjuk ott is a céljaidnak leginkább megfelelő portfóliót, ami segít abban, hogy a megfelelő pénzügyi stratégiával el is érhesd őket.

Hogy milyen egyedi jellemzőik vannak az egyes befektetési alapoknak, melyiknek mi az előnye és a hátránya, illetve mikor és melyiket érdemes választanod, ezeket személyes beszélgetésünk során tudom elmondani Neked. Arról, hogy milyen fajtái vannak a befektetési alapoknak és mik az alaptípusok, a fogalomtárban olvashatsz bővebb információkat. Hasznos tanácsokért és elgondolkoztató cikkekért pedig látogasd meg blogomat.

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. Bejegyzésem 2018.07.25-én frissült az érvényes információk alapján. Kamatokkal és állampapírokkal kapcsolatos friss adatokat a későbbiekben az Államadósság Kezelő Központ oldalán találsz.

 

Ha valamelyik fogalom nem egyértelmű Számodra, hívd bátran segítségül most Tudástáramat, ahonnan több összehasonlító anyagot is letölthetsz! Ha nem találod a választ, írj nekem!

 

Miért engem válassz és miért fogadd el segítségemet? Nézd meg bemutatkozó oldalamat és olvasd el ügyeleim véleményét :).

Kapcsolódó témakörök:

megtakarítások

befektetés cégeknek és vállalkozásoknak

hasznos cikkek

megtakarítási lehetőségek
vállalkozói befektetések
gallery/etikus logo antik

Talán Te vagy az üdítő kivétel, de a legtöbb vállalkozó nincs tisztában azzal, hogyan és mire tudja felhasználni a befektetéseket vállalkozásában.

 

Ebben a blokkban ehhez adok Neked segítséget. Tájékozódni tudsz arról, milyen befektetési formákat milyen módon tusz felhasználni és mire.

 

Azt is elmondom, miért jó ez Neked és hogyan tudsz velük adót optimalizálni.

 

Természetesen a részletekről jobb, ha személyesen tudunk beszélgetni, hiszen a befektetések szakértelmet igényelnek...

Megtakarításnak fogalma szerint a közgazdaságtanban azt a jövedelem részt nevezzük, amit nem költünk el.

 

Sokféle megtakarítási lehetőség létezik az állampapírokon, befektetési alapokon, unit linked biztosításokon kívül. Ezek típusairól és jellemzőiről találsz itt információkat. 

 

Elmondok néhány olyan elvet is, ami segít megértened a megtakarítás szükségességét és könnyebben veszed rá magad, ha eddig nem tetted...

Blogomon ötleteket, hasznos információkat és szempontokat osztok meg Veled, amiket használni tudsz a döntéseidhez. Vezetőként pedig azokat az elveimet találod itt, amik szerint dolgozom és amit szeretnék átadni Neked majd.

 

Vagyis a gondolataimat írom meg. Mindazt amiben hiszek és amit képviselek és tanítok. Ez vagyok én...

 

A pénzvilág szabályai és kínálata sokszor nehezen átlátható és vannak olyan fontos szempontok, amiket célszerű figyelembe venned a választásodnál. Ezekről is olvahatsz írásaimban...